torsdag 5 maj 2016

Man måste tänka på pocenten

Adelina Eriksson och Hanna Thenór Årström, masterstudenter i Integrerad produktutveckling vid KTH, skriver en spektakulärt typisk svensk krönika anno 2016, med önskan om obligatoriska genuskurser i samtliga ingenjörsutbildningar och stycken som:
Majoriteten av uppgifterna handlade om att utforma fordonsdelar som motorer, kolvar och bromsskivor. Alla dessa komponenter har en uppenbar koppling till funktion med utmärkande maskulina attribut.
De skriver även:
På landets civilingenjörsutbildningar däremot var endast 31 procent av de sökande kvinnor hösten 2015. En siffra som inte ökat med mer än 6 procent sedan 1997 (enl. Universitets- och Högskolerådet).
Siffran ovan finns exempelvis i DN:
Civilingenjör - 30 procent kvinnor/70 procent män (2014) - 27 procent kvinnor/73 procent män (2009) - 24 procent kvinnor/76 procent män (1997)
Det handlar alltså inte om sex procent, utan om sex procentenheter, men sådana funktionsnyanser är antagligen också uppenbart kopplade till något utmärkande attribut.

Inga kommentarer: