torsdag 9 oktober 2014

Det heter faktiskt skola, inte böra

En av de första frågorna socialdemokraterna och miljöpartiet kom överens om var att göra bland annat gymnasiet obligatoriskt, och Johan Norberg plockar i vanlig ordning ner frågan på rätt nivå i en av sina senare Metrokrönikor:
[Miljöpartiets] plan är inte att skapa ett gymnasium som är så bra att alla frivilligt vill gå där, utan att tillkalla polisen om någon är för skoltrött , för omotiverad, inte orkar med en teoretisk utbildning, vill ta en paus eller vill börja jobba.
Och det kan ju även vara värt att fortsätta i riktningen och lyfta vad som händer ifall eleven trots polishotet inte översköljs av studiemotivation, utan beslutar sig för att inte lyda order - eller till och med fysiskt motsätter sig polisingripandet. Responsen från polisens sida är då alldeles självklart att eskalera våldet tills eleven i fråga antingen packar sig iväg till skolan framöver, går att forsla till anstalt eller dör.

I och med reformen så bör ju skolorna åtminstone kunna spara in en del på syokonsulenterna, då det åtminstone inte självklart tarvar högskolekompetens att besvara skoltrötthetsbryderier med mordhot.
Några tidigare inlägg på skoltemat:
- Negativ skola, the ongoing series
- In socialist Sweden school tubes you
- Ännu mer negativ skola
- Negativ skola, igen
- Negativ skola